În ultimii ani, se observă o creștere constantă a suprafețelor cultivate cu rapiță, ceea ce arată faptul că rapița devine una dintre cele patru culturi din asolamentul fermierilor din România. După grau, porumb și floarea soarelui, rapița a devenit a patra cultură care se cultivă în România. LIMAGRAIN pune accent din ce în ce mai mult pe această cultură, aducând an de an noi hibrizi de rapiță adaptați condițiilor pedoclimatice din România.

Pe lângă potențialul de producție, rezistența la iernare și la boli, LIMAGRAIN a pus accent pe rezistența la scuturare a silicvelor la momentul recoltatului.

Rapița este o plantă cu înflorire etapizată și implicit cu o fructificare etapizată, momentul coacerii primelor silicve apărute, fiind diferit față de silicvele apărute mai tardiv, astfel că apare fenomenul de scuturare.

Scuturarea silicvelor se poate produce din cauza maturării excesive a silicvelor, a vânturilor puternice și a grindinii apărute la momentul maturării. Astfel că, degeaba avem un hibrid cu un potențial de producție foarte bun dacă pierderile la momentul recoltatului sau înainte de recoltat pot ajunge la 30%.

LIMAGRAIN a creat un program de cercetare special axat pe crearea de hibrizi cu o foarte bună rezistență la scuturarea silcvelor, prin selecționarea celor mai bune linii parentale în ceea ce privește deschiderea prematură a silicvelor. Prin selecții repetate, amelioratorii, au reușit să găsească liniile parentale care au silicve cu un perete celular foarte puternic, reducând semnificativ scuturarea silicvelor (fig. 1)

Momentul optim de recoltare la hibrizii sceptibili la scuturare este de aproximativ trei zile, pe când la hibizii LIMAGRAIN este de nouă zile (fig. 2).

Rezistența la scuturare se testează cu un dinamometru conceput de cercetătorii de la stațiunea de cercetare LIMAGRAIN din Roshental, Germania (fig. 3).

Primul hibrid de rapiță obținut în cadrul acestui program a fost ARTOGA, urmat de ceilalți hibrizi, ARZENAL, ATENZO, ALICANTE și CONRAD CL.

Toți noii hibrizi ai companiei LIMAGRAIN care sunt în curs de testare și omologare fac parte din programul de ameliorare pentru rezistența la scuturare a silicvelor.

Datorit faptului că perioada de recoltat nu mai este atât de redusă ca în cazul hibrizilor susceptibili la scuturarea silicvelor, fermierul are posibilitatea de a recolta, nefiind constrâns de factorii de mediu. Acest lucru duce, cu siguranță, la un spor de producție și la beneficii superioare.

Share

STAY IN THE LOOP

Subscribe to our free newsletter.

Don’t have an account yet? Get started with a 12-day free trial