Soi de grâu de toamnă nearistat, timpuriu.

CARACTERISTICI

 • Potențial de producție foarte bun

 • Capacitate foarte bună de înfrățire.

 • Toleranță foarte bună la făinare și la rugina galbenă, toleranță medie la
  rugina brună și Septorioză.

 • Spic mare, cu spiculețe foarte bine distribuite pe rahis, cu număr mare
  de boabe pe spiculeț.

 • Puncte galbene “yellow spots” pe frunze, asemănător cu Avenue, dar în număr mai mic.
 • Toleranță bună la iernare.

 • Recomandat a se semăna începând cu a doua parte a epocii optime.

 • Densitate recomandată la semănat: 380 – 400 b.g./mp.

 • Calități de panificație de nivel mediu: G% 21-24; P% 12-12,5; W 150-170; MH 78-80 kg/hl.

PARTICULARITĂȚI AGRONOMICE

1 2 3 4 5
Potențial de producție
Înfrățire
Rezistența la frig
TOLERANȚA LA BOLI
Toleranță la rugina brună
Toleranță la rugina galbenă
Toleranță la septorioză
Toleranță la făinare
Toleranță la fuzarioză

Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice în câmpurile de testare și loturile demo LG.

Maturitate TIMPURIU
CALITĂȚI DE PANIFICAȚIE
Gluten % 21-24
Proteină % 12-12,5
W 150-170
MH KG/HL 78-80
RECOMANDĂRI
Densitate la semănat 380-400 bg/mp
Perioada de semănat a doua parte a EO

* EO – Epocii Optime de semănat