CARACTERISTICI

  • Hibrid semi-tardiv, simplu, cu bob dentat;
  • Plante de talie medie-înaltă;
  • Inserție medie a știuletelui, hibrid HYDRANEO;
  • Foarte bună vigoare la răsărire, se pretează la semănatul timpuriu;
  • Știuleți mari, cu 18 rânduri de boabe;
  • MMB 310 – 330 g;
  • Densitate recomandată: 70.000 – 72.000 plante recoltabile/ha.

Particularități Agronomice

1 2 3 4 5
Potențial de producție
Toleranță la secetă
Stay green
Pierderea apei din bob
Rezistență la frângere

Adaptabilitate Sol

1 2 3 4 5
Cernoziom
Brun roșcat
Nisipos
Argilos
Lutos

Scalarea are la bază note de la 1 la 5, unde 5 reprezintă calificativul maxim.
Calificativele notate în tabel sunt bazate pe observații tehnice în câmpurile de testare și loturile demo LG.