Limagrain respectă confidențialitatea dvs și se angajează să o protejeze prin respectarea acestei Politici de Confidențialitate. Prezenta Politică de Confidențialitate stabilește tipurile de informații pe care le colectăm de la dvs sau pe care le furnizați atunci când vizitați pagina www.lgseeds.rodatele personale pe care le primim de la clienții, utilizatorii finali și/sau partenerii noștri, precum și offline atunci când o notificare este obligatorie în mod legal, dar și practicile noastre privind colectarea, păstrarea, protejarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor respective, precum și informații despre cum puteți solicita ștergerea acestor informații din sistemele noastre („Notificare de Confidențialitate” sau „Politica de Confidențialitate”).

Limagrain se angajează să colecteze și să prelucreze datele dvs în conformitate cu Regulamentul European (UE) 2016/679 al Parlamentului European în ceea ce privește protecția datelor cu caracter personal (denumit în continuare „GDPR”).

În sensul prevederilor legale aplicabile de protecție a datelor, datele dvs vor fi controlate de LIMAGRAIN ROMANIA SRL (denumită în continuare „Limagrain”), care acționează în calitate de operator de date. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă:

 • LIMAGRAIN ROMANIA SRL
 • Sediu: Voluntari, Clădirea Cubic Center, Bulevardul Pipera, nr. 1B, etaj 5, Județul Ilfov, cod poștal 077190, România.

Limagrain se angajează să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal ale terților numai pentru utilizare specifică și legitimă și în conformitate cu scopul operațiunilor de prelucrare. Doar informațiile utile și necesare vor fi păstrate în conformitate cu scopurile declarate.

În plus, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Limagrain se angajează să respecte legile țărilor în care își desfășoară activitatea, precum legile referitoare la principiul limitelor de stocare a datelor, la dreptul la consultare, la rectificare, la portabilitate, la ștergere sau opoziție la prelucrarea datelor.

Limagrain garantează securitatea, confidențialitatea și integritatea datelor cu caracter personal ale terților.

 1. Datele personale pe care le colectăm de la dvs

„Date cu caracter personal” sau „Informații personale” sunt informații care vă identifică ca persoană fizică sau care se raportează la dvs ca persoană fizică.

Datele cu caracter personal pe care Limagrain le colectează pe site-ul său web, datele personale pe care le primim de la clienții, utilizatorii finali și/sau partenerii noștri, precum și offline, în cazul în care notificarea este legal necesară, sunt utilizate pentru gestionarea relației noastre cu dvs și pentru procesarea cererii dvs.

Colectăm direct de la dvs informații prin care puteți fi identificat personal, atunci când ni le furnizați și/sau când le colectăm automat.

Limagrain se angajează să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal ale terților numai pentru utilizare specifică și legitimă și în conformitate cu scopul operațiunilor de prelucrare.

 • Tipul de date

1) Datele personale colectate prin „Contact”

Limagrain colectează datele dvs personale atunci când ne contactați prin formularul „Contact”. Aceste date personale sunt:

 • Numele dvs de familie
 • Prenumele dvs
 • Țara dvs
 • Adresa dvs de e-mail
 • Mesajul dvs, când acesta conține date personale

2) Datele personale pe care le colectăm automat

Este posibil să colectăm informații despre echipamentul dvs, despre acțiunile și tiparele de navigare, în mod automat, în timp ce navigați pe site. Informațiile colectate automat pot include următoarele tipuri de date:

 • Detalii despre vizita dvs pe site
 • Adresa IP
 • Tipul de de aplicație de navigare – browser
 • Sistemul de operare

3) Datele cu caracter personal colectate atunci când vă adresați la noi pentru un loc de muncă sunt următoarele:

 • Numele dvs de familie
 • Prenumele dvs
 • Naționalitatea dvs
 • Titulatura dvs
 • Data nașterii dvs
 • Adresa dvs
 • Țara dvs de reședință
 • Adresa dvs de e-mail
 • Numărul dvs de telefon
 • Limba dvs
 • Orice alte informații furnizate prin curriculum vitae sau scrisoarea de intenție

4) Datele cu caracter personal colectate în scopul unor oferte comerciale specifice (denumite în continuare „Ofertă (e)”): În cadrul acestor Oferte, Limagrain poate colecta date personale de la clienți și/sau utilizatori finali prin intermediul unor fișe utilizate în scopul participării la astfel de oferte, sau, după caz, prin platforma electronică de gestionare a înregistrărilor fișei și/sau a activității acestora. Dacă solicitați un acces la Oferta Limagrain, datele personale colectate sunt:

 • Numele dvs de familie
 • Prenumele dvs
 • Adresa dvs poștală și de e-mail
 • Datele dvs de contact de social media
 • Numărul dvs de telefon
 • Numele dvs de utilizator, parola,
 • Coordonatele funciare privind suprafața semănată,
 • Informații privind cantitățile/sortimentele de produse achiziționate,
 • Detaliile de identificare a contului dvs bancar
 • Semnătura

5) Datele personale colectate atunci când intrați în contact cu noi, atunci când facem pregătiri/negocieri pentru încheierea contractelor și/sau când încheiem contracte cu un partener de afaceri sau cu un potențial partener de afaceri pe care îl reprezentați sau pentru care sunteți persoana de contact. În privința acestor informații, expresia „persoană de contact” include și personalul operațional (angajați, alți colaboratori) cu care intrăm în contact în situațiile și scopurile menționate mai jos. Aceste date cu caracter personal pot include:

 • Datele dvs de identificare media (de exemplu, numele, prenumele, adresa și alte date de contact),
 • Date de autentificare/legitimare (de exemplu, extrase din registrul comerțului, date despre documentele de identitate, specimene de semnătură, funcție),
 • Date din cadrul raportului nostru comercial (de exemplu, date de plată, date de prestare servicii),
 • Date precum date despre locație rezultate din serviciile furnizate (de exemplu, livrarea de bunuri).
 • Baza legală

Suntem nevoiți să colectăm date cu caracter personal pentru a vă oferi serviciile și produsele solicitate. Dacă nu furnizați informațiile solicitate, este posibil să nu putem furniza serviciile. Dacă dezvăluiți date personale cu privire la alte persoane, către noi sau către furnizorii noștri de servicii în legătură cu serviciile, va fi necesar să declarați că aveți autoritatea de a face acest lucru și că ne autorizați să utilizăm informațiile în conformitate cu această Notificare de Confidențialitate.

În ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizați (articolul 1.2 punctul 1), Limagrain utilizează interesul său legitim ca bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. Aceste informații sunt utilizate pentru a putea răspunde sau urmări comentariile, cererile sau întrebările dvs.

În ceea ce privește datele personale pe care le colectăm automat (articolul 1.2 punctul 2), avem o Politică de Cookies separată care explică utilizarea noastră de cookie-uri și scopurile pentru care le folosim. Limagrain vă încurajează să citiți politica noastră privind cookie-urile.

În ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizați (articolul 1.2 punctul 3), Limagrain își folosește interesul legitim sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs înainte de a încheia un contract care să constituie bază legală pentru prelucrarea datelor dvs. Aceste informații sunt utilizate în scopul procesării cererii dvs și în scopuri generale de recrutare și selecție.

În ceea ce privește datele personale pe care ni le furnizați (articolul 1.2 punctul 4), Limagrain utilizează datele cu caracter personal pentru a executa un contract (ofertă comercială) la care sunteți parte sau pentru a lua măsuri la solicitarea dvs înainte de a încheia un contract și în interesul său legitim de a furniza servicii și produse.

În ceea ce privește datele cu caracter personal pe care ni le furnizați (articolul 1.2 punctul 5), Limagrain folosește datele cu caracter personal pentru a executa un contract sau pașii pentru încheierea unui contract, pe baza unei obligații legale sau a unui interes legitim pentru aceste prelucrări. Interesele noastre legitime constau în special în selectarea partenerilor contractuali adecvați, găsirea, exercitarea, urmărirea și apărarea unora dintre drepturile noastre în instanță, controlul accesului, controlul transportului mărfurilor noastre și soluționarea eventualelor nonconformități, combaterea infracțiunilor și stabilirea daunelor rezultate din raporturile noastre, precum și datele dvs de contact, ca reprezentant al companiei cu care avem o relație contractuală, pentru a executa contractul.

Nu vom folosi datele dvs personale pentru a lua decizii automate care afectează sau creează profiluri, altele decât cele descrise mai sus.

 • Cum utilizăm informațiile personale

Noi și furnizorii noștri de servicii folosim date cu caracter personal în scopul desfășurării activității noastre economice, inclusiv pentru:

 1. Finalizarea cumpărăturilor și răspunderea solicitărilor și întrebărilor dvs: procesarea plăților, livrarea comenzilor, comunicarea cu dvs cu privire la achiziția dvs, la contractul dvs, și pentru a vă oferi servicii pentru clienți.
 2. Trimiterea informațiilor importante cu privire la Site, modificări ale termenilor Limagrain, a condițiilor și politicilor Limagrain și/sau alte informații administrative.
 3. Gestionarea relațiilor noastre contractuale cu dvs și/sau pentru a respecta o obligație legală.
 4. Trimiterea de alerte prin e-mail, mesaje text și alte comunicații scrise sau electronice.
 5. Personalizarea experienței de prezentare produse și oferte adaptate pentru dvs. Ne vom angaja în această activitate cu acordul dvs sau acolo unde avem un interes legitim.
 6. Realizarea scopurilor activității comerciale a Limagrain, pentru analiza datelor, audituri, cercetare și dezvoltarea de noi produse, îmbunătățirea site-ului web Limagrain, îmbunătățirea serviciilor Limagrain, dezvoltarea unor evenimente de marketing și identificarea tendințelor de utilizare. Ne vom implica în aceste activități pentru a gestiona relația noastră contractuală cu dvs, pentru a respecta o obligație legală, pentru a determina eficiența activităților de marketing și/sau pentru că avem un interes legitim în a face aceasta.

De asemenea, putem folosi datele cu caracter personal, după cum considerăm că sunt necesare sau adecvate:

 • pentru a respecta legislația aplicabilă, inclusiv legile din afara țării de reședință;
 • pentru a respecta procesul legal;
 • pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice, inclusiv celor din afara țării de reședință;
 • pentru a proteja operațiunile Limagrain;
 • pentru a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea Limagrain, a dvs sau a altora; și
 • pentru a face posibil ca Limagrain să urmărească căile de atac disponibile sau să limiteze daunele pe care le-am putea suporta.

 

 • Perioada de păstrare

Limagrain nu va păstra informațiile dvs personale în orice fel de scopuri sau în scopuri ce depășesc ceea ce este necesar pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le colectăm, inclusiv în scopul satisfacerii oricăror cerințe legale, contabile sau de raportare.

Limagrain va păstra datele „de contact” atâta timp cât este necesar pentru a ne permite să abordăm problema referitoare la comunicarea respectivă. După rezolvarea problemei, vă vom șterge datele personale în termen de șase (6) luni.

Limagrain va păstra date referitoare la oferta comercială pe întreaga durată a contractului și, ulterior, pe perioada prescripției fiscale și civile.

Pentru a determina perioada adecvată de păstrare a datelor cu caracter personal, luăm în considerare cantitatea, natura și sensibilitatea datelor cu caracter personal, riscul potențial de vătămare cauzat de utilizarea sau dezvăluirea neautorizată a datelor dvs personale, scopurile pentru care prelucrăm datele dvs personale, dacă există o obligație legală la care suntem supuși (de exemplu, anumite legi ne impun să ținem evidența tranzacțiilor dvs pentru o anumită perioadă de timp înainte de a le șterge) și dacă putem atinge aceste scopuri prin alte mijloace și cerințele legale aplicabile.

Dacă doriți să aflați mai multe despre perioadele noastre de păstrare specifice pentru datele dvs  personale stabilite, ne puteți contacta la adresa menționată mai sus.

 1. Stocarea datelor dvs personale

Deși ne-am angajat să păstrăm informațiile dvs personale în siguranță, vom face tot posibilul pentru a vă proteja informațiile personale, dar informațiile furnizate sunt furnizate pe riscul dvs.

 1. Destinatarii datelor dvs personale

Datele dvs personale pot fi dezvăluite către:

 1. În cadrul Grupului de companii Limagrain, în scopurile descrise în prezenta Declarație de Confidențialitate.
 2. Către terțe persoane, furnizorii de servicii Limagrain. Aceste terțe persoane furnizează servicii precum găzduire de site-uri web, analiza datelor, procesarea plăților, îndeplinirea comenzilor, distribuția produselor, furnizarea infrastructurii, servicii IT, servicii de relații cu clienții, servicii de livrare prin e-mail, procesarea cărților de credit, servicii de audit și alte servicii similare, pentru a le permite să își furnizeze serviciile.
 3. către terțe persoane, cum ar fi agenții, comercianții cu amănuntul și distribuitorii, pentru a facilita vânzarea și distribuirea produselor și serviciilor Limagrain, care pot include comunicații de marketing în concordanță cu alegerile dvs.
 4. către o terță persoană care vă poate oferi credit/garanție referitoare la produsele sau serviciile oferite de Limagrain.
 5. către o terță persoană, în cazul oricărei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri în comun, cesiuni, transferuri sau alte forme de cedare a întregii sau a unei părți din activitățile sau activele Limagrain, inclusiv în legătură cu orice faliment sau proceduri similare.

De asemenea, putem dezvălui informații personale, atunci când considerăm că este necesar sau adecvat pentru:

 • a respecta legea aplicabilă, inclusiv legile din afara țării de reședință;
 • a respecta procesul legal;
 • a răspunde cererilor din partea autorităților publice și guvernamentale, inclusiv a celor din afara țării de reședință;
 • pentru a proteja operațiunile Limagrain;
 • pentru a proteja drepturile, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea Limagrain, a dvs sau a altora; și
 • pentru a face posibil ca Limagrain să urmărească căile de atac disponibile sau să limiteze daunele pe care le-am putea suporta.

Nu vindem informații personale utilizatorilor finali către terțe persoane.

Limagrain este un grup internațional și vă poate transfera datele personale în cadrul Grupului.

Prin urmare, Limagrain se angajează să efectueze aceste transferuri cu garanții adecvate, astfel cum prevede articolul 46 din Regulamentul privind Protecția Datelor 2016/679.

 1. Securitatea datelor dvs personale

Limagrain garantează că datele dvs rămân sigure și confidențiale, inclusiv diferitele prelucrări efectuate de subcontractanți.

În acest scop, există măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită, modificarea și ștergerea datelor dvs cu caracter personal. Aceste măsuri sunt adaptate în funcție de nivelul de sensibilitate.

Datorită naturii tehnologiilor informaționale, nu vă putem asigura împotriva unui atac rău intenționat asupra datelor (inclusiv a datelor cu caracter personal), cum ar fi cele care folosesc vulnerabilități necunoscute. Cu toate acestea, ne-am angajat să vă notificăm fără întârziere nejustificată, imediat ce am luat cunoștință de asemenea situații.

 1. Drepturile dvs legate de datele cu caracter personal

Limagrain colectează datele dvs personale. Legislația privind protecția datelor vă oferă anumite drepturi atunci când vine vorba de prelucrarea informațiilor dvs. Aceste drepturi sunt următoarele:

 1. Solicitarea informațiilor despre categoriile de date cu caracter personal în cauză, scopul prelucrării, destinatarii datelor, perioada de stocare prevăzută (art. 15 din GDPR);
 2. Solicitarea rectificării sau completării datelor incorecte sau incomplete (art. 16 din GDPR);
 3. retragerea în orice moment a consimțământului, cu efect pentru viitor (art. 7 (3) din GDPR);
 4. obiecția în fața procesării datelor pe baza unui interes legitim, din motive legate de situația dvs particulară (art. 21 (1) din GDPR);
 5. Solicitarea ștergerii datelor, în anumite cazuri, în temeiul art. 17 GDPR – mai ales dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în mod ilegal, sau vă retrageți consimțământul conform punctului (c) de mai sus sau obiectați conform punctului (d) de mai sus;
 6. Solicitarea restricționării prelucrării datelor, în anumite circumstanțe în care ștergerea nu este posibilă sau obligația de ștergere este contestată (art. 18 GDPR);
 7. Portabilitatea datelor, adică puteți primi datele dvs pe care ni le-ați furnizat, într-un format utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit de mașini, cum ar fi CSV și, dacă este necesar, transmite datelor către alte persoane (art. 20 GDPR);
 8. Depunerea unei reclamații la autoritatea competentă de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor (Autoritatea națională de supraveghere pentru prelucrarea datelor cu caracter personal).

Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați la următoarea adresă de e-mail: privacy_romania@limagrain.com sau prin poștă la adresa:

 • Limagrain Europa Centrală SE Franța Sucursala Otopeni
 • Sediul central: Voluntari, Clădirea Cubic Center, Bulevardul Pipera nr. 1B, etaj 5, județul Ilfov, cod poștal 077190, România.
 1. Modificările Politicii de Confidențialitate

Dacă Limagrain decide să schimbe prezenta Politică de confidențialitate sau practicile noastre, vom posta o notificare cu privire la modificările aduse Politicii noastre de Confidențialitate pe pagina de start a site-ului, înainte ca modificările să intre în vigoare, astfel încât să fiți mereu la curent cu ce informații colectăm, cum le utilizăm și în ce circumstanțe, și, dacă este cazul, cum le dezvăluim.

Dacă în orice moment decidem să utilizăm Informațiile personale într-o manieră diferită de cea menționată la momentul colectării, vă vom anunța. Veți avea de ales dacă acceptați să folosim informațiile dvs în acest mod diferit. Vom continua să putem utiliza informațiile în conformitate cu Politica de Confidențialitate în baza căreia informațiile au fost colectate.